Projekty Unijne

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obrębie produktu jak i procesu.

Implementowane innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R mających na celu opracowanie technologii  transportu i paletyzacji worków z zawartością sypką.

Technologia oraz nabywane maszyny umożliwiają uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów. Są to zrobotyzowane linie do paletyzacji worków, składające się z elementów o cechach  nowych rynku:

- transportera formującego worki z kwadratowymi rolkami,

- owijarki talerzowej palet z systemem modulowania prędkości owijania,

- chwytaków robota dedykowanych do przenoszenia worków.

Aby wdrożyć do działalności wyniki B+R i uruchomić na ich podstawie produkcję nowych wyrobów konieczne jest nabycie: lasera ze stołem wymiennym, prasy krawędziowej z wyposażeniem, kabino-suszarki do lakierowania, sprężarki oraz stanowiska komputerowego do projektowania 3D, złożonego z zestawu komputerowego, plotera oraz oprogramowania projektowego, co stanowi zakres rzeczowy projektu.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest także zwiększenie zatrudnienia  oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

Projekty Unijne
Dołącz do nas na portalach social media: