Transport magazynowy

W oparciu o urządzenia transportowe własnej produkcji realizujemy projekty transportu wewnętrznego w obrębie magazynu czy sortowni związane z przyjęciem, składowaniem, wysyłką wraz z pakowaniem, ważeniem i etykietowaniem towarów.
Projektowanie systemu transportu w magazynie lub sortowni prowadzimy w kilku etapach:

 1. Określenie postaci i rodzaju materiałów przeznaczonych do przemieszczenia, formowanie jednostek transportowych, magazynowych, ładunkowych.
 2. Opracowanie programu transportu i magazynowania.
 3. Analiza rozkładu natężenia przepływu materiałów na wejściu i na wyjściu oraz ustalenie natężeń miarodajnych
 4. Rozplanowanie magazynu pod kątem przepływu materiałów ustalenie punktów nadania i odbioru materiałów, analiza ograniczeń budowlanych, wstępny dobór środków transportu.
 5. Kształtowanie procesu transportowego z ustaleniem środków transportu i punktów buforowania, obliczenie czasów trwania operacji w punktach stacjonarnych procesu.
 6. Obliczenie czasów trwania cykli transportowych, sprawdzenie warunków przepływu, określenie wydajności systemu transportu wewnętrznego.
 7. Obliczenie potrzebnej pojemności buforów (magazynów), kształtowanie procesów magazynowych.
 8. Ukształtowanie procesu przepływu informacji
 9. Projektowanie systemu sterowania transportem wewnętrznym zintegrowanego z systemem WMS.

Powyższe etapy projektu transportu magazynowego powinny zapewnić:

 • wybór urządzeń do przemieszczenia ładunków oraz ustalenie rodzaju transportu
 • dostosowanie środków transportowych i pomocniczych urządzeń transportowych
 • dostosowanie magazynu do potrzeb transportu i składowania
 • właściwe ustawienie maszyn i urządzeń
 • spełnienie wymogów bhp i p.poż.

Posiadamy ofertę produkcyjną urządzeń do transportu magazynowego towarów i opakowań jednostkowych: przenośniki do paczek, przenośniki do tacek, przenośniki do skrzynek, przenośniki do pojemników, windy, wagi dynamiczne. Do transportu ładunków jednostkowych wykorzystujemy przenośniki rolkowe, łuki rolkowe, przenośniki taśmowe, łuki taśmowe, przenośniki płytkowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki krążkowe, przenośniki specjalne, windy, wagi dynamiczne.

Transport palet jest ważnym elementem procesu logistycznego magazynu. Agemar w oparciu o własne dokumentacje wykonawcze jest producentem pełnego typoszeregu urządzeń do transportu palet wszystkich typów.

Mamy doświadczenie, wiedzę i pozwalające na transport palet w oparciu o własne sprawdzone urządzenia: transportery- conveyors do palet, przenośniki rolkowe do palet, łuki rolkowe do palet, przenośniki łańcuchowe do palet, przenośniki lamelowe-szczeblakowe do palet, windy do palet, przekazania kątowe- transfery kątowe do palet, bufory grawitacyjne palet.

W obszarze magazynu mogą występować inne potrzeby takie jak: foliowanie palet, etykietowanie palet, ważenie palet. Wszystkie te operacje integrujemy w jednym systemie zautomatyzowanego transportu magazynowego poprzez: owijarki palet, wiązarki do palet, dyspensery folii, aplikatory arkusza folii, magazynki palet.

Galeria

Zobacz także:

Transport technologiczny

Paletyzacja i pakowanie

Przenośniki i urządzenia

Dołącz do nas na portalach social media: